مجموعه بازیهای خاص

تمامی بازیهایی اندرویدی زیر که مشاهده میکنید، با دسته بازی قابل بازی کردن هستند. برخی از انها با keymapper هماهنگ شده است. برای دیدن بازیهای جدید تر به صفحه بازیهای 2020-2023 مراجعه کنید. در صورتی که سرعت اینترنت مناسب داشته باشید، ویدیوها به صورت اتوماتیک شروع به اجرا میکنند فقط کافی است ویدیو روی صفحه شما باشد.

  • مجموعه بازی عشق ماشین (مجموعه بازی چهارم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی بوده و دارای انواع بازیهای ماشین سواری است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید. لازم به ذکر است این مجموعه به دلیل داشتن حجم کمتر نسبت به دو مجموعه ی قبلی میتواند درکنار مجموعه بازی پنجم بارگذاری شود. ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

  • مجموعه بازی عشق ورزش (مجموعه بازی پنجم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی بوده و دارای انواع بازیهای ورزشی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید. لازم به ذکر است این مجموعه به دلیل داشتن حجم کمتر نسبت به مجموعه ی اول و دوم میتواند درکنار مجموعه بازی چهارم بارگذاری شود. ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

مجموعه بازی عشق FPS (مجموعه بازی ششم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی بوده و دارای انواع بازیهای FPS (تیراندازی اول شخص) است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق پیام در واتس اپ سفارش دهید.

مجموعه ای از انواع سبک بازیهای مبارزه ای (مجموعه بازی نهم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق پیام در واتس اپ سفارش دهید.