با توجه به اینکه ممکنه مشتریان عزیز برای استفاده از رسانه های اجتماعی، آفیس و … نیاز به تایپ به زبان فارسی پیدا کنند ، در این قسمت نحوه ی افزودن کیبورد فارسی قرار داده شده است.

1- باز کردن setting

2- انتخاب گزینه ی languages & input

3- انتخاب گزینه ی languages

4- انتخاب گزینه ی Add language

5- جستجوی زبان مورد نظر و انتخاب “فارسی”

6- انتخاب گزینه ی ایران

بعد از انجام این مراحل پنجره ی language preferences باز شده که زبان دوم آن فارسی است و نشان دهنده ی این است که افزودن زبان فارسی با موفقیت انجام شده است. دقیقا با روندی مشابه میتوان زبانهای دیگر را نیز انتخاب نمود.

حال جهت استفاده از کیبورد فارسی با فشردن و نگه داشتن دکمه ی موس بر روی دکمه ی اسپیس کیبورد، پنجره ی change keyboard باز میشود.

از پنجره باید گزینه ی Persian را انتخاب نمود و از کیبورد فارسی استفاده کرد.