در برخی از اندرویدباکسها بسته به ورژن اندرویدشان، ممکن است برنامه ی باراز را به صورت افقی نمایش دهند. برای حل این مشکل میتوان از روش زیر استفاده کرد.