تمامی بازیهایی که مشاهده میکنید، با دسته بازی قبل بازی کردن هستند.

  • مجموعه بازی 1

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

  • مجموعه بازی 2
  • مجموعه بازی دوم agbox-eco-02 با این مجموعه کمی متفاوت است زیرا بازیهایی که سبک یکسان با مجموعه بازی اول داشته اند با بازی های دیگر جایگزین شده آمد.

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

  • مجموعه بازی 3

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

. مجموعه بازی ۷

مجموعه ای از بازی های روز و قوی اندروید (مجموعه بازی هفتم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق پیام در واتس اپ سفارش دهید.

. مجموعه بازی 8

مجموعه ای نسبتا متفاوت از سبک بازی های قبلی (مجموعه بازی هشتم)

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق پیام در واتس اپ سفارش دهید.

. مجموعه بازی 10

یک مجموعه بازی گرافیکی (مجموعه بازی دهم)

یک مجموعه بازی گرافیکی، برای دوستداران بازیهای گرافیک هر چند گرافیک بالای بازی دلیلی بر جذابیت آنها نمی شود ولی معمولا بازیهای گرافیکی توسط شرکتهای بازی ساز معتبر عرضه می شوند و جذابیت بالا را هم دارند.
این مجموعه برای سیستم pro مناسبتر است ولی با سیستم اقتصادی هم میتوان بازی کرد. فیلم توسط سیستم اقتصادی تهیه شده و در سیستم pro میتوان کیفیت تصاویر را افزایش داد

مجموعه بازی یازدهم

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق قسمت ارتباط با ما سفارش دهید ( برای نمایش مناسب کلیپ، در صورتی که با مرورگر تلفن همراه وارد سایت شده اید تلفن خود را در حالت افقی بگذارید).

مجموعه بازی دوازدهم

این مجموعه مخصوص سیستم اقتصادی است. برای اینکه با این مجموعه و همچنین قابلیت سیستم آشنا شوید، نمونه ی برخی از بازی ها در کلیپ زیر قابل مشاهده است. جهت ساخت این کلیپ از روی صفحه ی تلویزیون در حالت Full-HD در حین بازی فیلم برداری شده است. این مجموعه را میتوانید از طریق پیام در واتس اپ سفارش دهید.